Det är några av de metoder man använder sig av när man arbetar med lera. 
Det känns ofta  rent meditativt att sitta med en bit lera, låta tankarna vandra medan 
något växer fram i händerna nästan av sig självt. 

Är du intresserad av något av det jag gjort får du gärna höra av dig via mail (se kontaktsidan).